Можливості профнавчання для мешканців Макарівщини за направленням служби зайнятості

0

Якщо  до центру зайнятості звертається людина яка бажаєте працювати, але не має освіти, або така що не може знайти роботу за фахом, мріє стати виноградарем, косметиком чи квіткаркою, а жоден навчальний заклад області не готує таких спеціалістів, то розв’язати ці проблеми допоможе служба зайнятості, яка пропонує дорослому населенню змінити професію або оволодіти новою, підвищити кваліфікацію у сучасних навчальних комплексах – центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості.

Професійне навчання безробітних організовується на замовлення роботодавця або для самозайнятості, провадження підприємницької діяльності з урахуванням побажань безробітних і здійснюється у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, у тому числі в навчальних закладах Державної служби зайнятості України, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання або безпосередньо у роботодавців – замовників кадрів за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового Державного соціального страхування України на випадок безробіття.
На сьогодні створено гнучку систему професійного навчання безробітних, яка дозволяє оперативно реагувати на потребу роботодавців у кадрах. Це і стажування на робочому місці, і навчання за індивідуальними програмами, і з використанням модульних технологій, і дистанційне навчання. За направленням служби зайнятості безробітні вчаться на базі професійно-технічних навчальних закладів області, у роботодавців, а ще – в центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості в Дніпропетровській, Сумській,  Івано-Франківській, Львівській, Одеській, Рівненській та Харківській областях.
У центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості можливо освоїти спеціальності деревообробної, металообробної та будівельної галузей, сфери побутового обслуговування населення і торгівлі, сільського господарства, автомобільного транспорту та інших робітничих професій, які є затребуваними на ринку праці.
Професійне навчання безробітних проводиться службою зайнятості з урахуванням вимог ринку праці, перспектив розвитку регіону, в тому числі для зайняття підприємницькою діяльністю, що обумовлюється відповідним договором між особою та регіональним центром зайнятості. Професійне навчання зареєстрованих безробітних визначено ст. 35 Закону України «Про зайнятість населення».
Види професійного навчання:
підготовка – надається безробітним громадянам, котрі не мають професії і спрямовується на оволодіння ними спеціальних знань, вмінь та навичок за професіями, що користуються попитом на ринку праці;
перепідготовка – здійснюється з метою оволодіння спеціальними знаннями, уміннями та навичками за новою професією безробітними громадянами, котрим не може бути запропонована прийнята робота;
підвищення кваліфікації – спрямовується на розширення та поглиблення раніше набутих знань, умінь та навичок робітників та спеціалістів з числа безробітних громадян до рівня, що відповідає сучасним вимогам науки і техніки;
курси цільового призначення – підвищення кваліфікації безробітних з метою вивчення нового обладнання, виробів, товарів, матеріалів, послуг, сучасних технологічних процесів, засобів механізації й автоматизації, що використовуються на виробництві, правил і вимог їх безпечної експлуатації, технічної документації, ефективних методів організації праці, питань економіки та фінансів, законодавчих та інших нормативно-правових актів тощо;
стажування – підвищення кваліфікації безробітного з метою набуття практичних умінь і навичок для виконання професійних обов’язків на посаді, на яку претендує безробітний у роботодавця.
У разі направлення безробітного на професійне навчання державна служба зайнятості надає матеріальну допомогу та забезпечує проживання у випадку, коли навчання організоване не за місцем постійного проживання відповідно до чинного законодавства України.
За детальною інформацією щодо направлення на професійне навчання звертайтеся до фахівців Макарівської районної філії Київського обласного центру зайнятості.

Макарівська районна філія Київського обласного центру зайнятості

Додати коментар