Варто знати, щоб урожай мати!

0

Одним із важливих факторів отримання високих врожаїв – є поліпшення сортового складу на основі насіннєвого матеріалу вищих категорій (еліти, супереліти). Доведено, що сорт – найефективніший і найдоступніший засіб одержання стабільно високих врожаїв. Він є біологічним фундаментом, на якому базуються всі інші складові врожайності. Наразі поговоримо про картоплю.

Варто знати, що основні причини одержання низьких урожаїв бульб – використання низьковрожайних сортів та виродженого садивного матеріалу, зберігання насіннєвої картоплі при підвищеній температурі, внаслідок чого бульби навесні дуже проростають і доводиться кілька разів обламувати паростки, недостатнє внесення органічних і мінеральних добрив, садіння картоплі на два–три тижні пізніше оптимальних строків, недостатній захист від шкідників та ігнорування потреби своєчасного обробітку посівів з метою захисту від фітофторозу.
Але в першу чергу, важливу роль у підвищенні врожайності картоплі відіграє сорт. Науковцями встановлено, що врожаї та валові збори картоплі підвищуються на 20–25% за рахунок використання високоякісного насіннєвого матеріалу нових та перспективних сортів.
Тривале вирощування одного сорту призводить до зниження його продуктивності, втрати якісних показників бульб, стійкості проти хвороб і несприятливих погодніх умов. Практично всі сорти картоплі поступово втрачають продуктивність за вирощування без заміни насіннєвого матеріалу. Тому обов’язково необхідно проводити сортооновлення та сортозаміну.
Сортозаміна — це заміна сорту, використовуваного в господарстві, на новий.
Сортооновлення — це періодична заміна насіннєвого матеріалу картоплі, який у процесі вирощування втратив продуктивність, на високоякісний матеріал — еліту або першу-другу репродукцію. Тобто сорт може бути не новий, проте насіннєвий матеріал картоплі цього сорту оздоровлювався, тобто звільнявся від хвороб у спеціалізованих насінницьких установах.
Еліта — це якісний насіннєвий матеріал картоплі, вирощений у насінницьких господарствах, і який під час реалізації на основі сертифікації (перевірці насінницьких характеристик) супроводжується сертифікатом на насіннєву картоплю.
У таких випадках передбачають придбання насіння в спеціалізованих насінницьких господарствах чи науково-дослідних установах.Одною з таких установ є: Iнститут картоплярства НААН (вул. Чкалова, 22, смт Немішаєве, Бородянський район, Київська область). Інститут картоплярства є провідною установою, яка проводить наукові дослідження з питань картоплярства і здійснює науковий супровід галузі за такими напрямами, як біо- та ДНК-технології, селекція, насінництво, оздоровлення та прискорене розмноження оздоровленого садивного матеріалу, діагностика латентної форми ураження фітопатогенами, технології та захисту рослин, законодавча робота та розробка програм розвитку галузі картоплярства.Саме тут можна придбати садивний матеріал картоплі. Ось, деякі сорти, які придатні до вирощування на всіх типах грунтів та грунтово-кліматичних зонах, є,відносно, посухостійкими, високопластичними та стійкими до виродження: Мирослава, Княгиня, Слов’янка, Щедрик, Іванківська рання.
Але варто знати, що згідно Закону України Про насіння та садивний матеріал, кожна партія насіння, яка призначена для реалізації, повинна засвідчуватись офіційними документами: сертифікатом на сортові якості насіння та сертифікатом на посівні якості насіння. Це державні документи. Перевірити їх чинність можна відвідавши Реєстр сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал. На їх основі продавець зобов’язаний виписати Вам супровідні документи, які визначені згідно з ДСТУ 4013-2001,а саме:

 • «Атестат на оригінальне насіння» – елітне (базове) насіння;
 • «Свідоцтво якості репродукційної картоплі» – насіння репродукцій (сертифіковане).
  Ці документи видає споживачеві виробник чи реалізатор насіння. У разі перепродажу посередник (перекупник) виписує нові супровідні документи на якість насіння (під свою відповідальність). Виробник насіння має бути включеним до Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва. Також, сорт, який пропонується до продажу, повинен бути занесений до Державного Реєстру сортів рослин дозволених для поширення в Україні.
  Нормативними актами, які регулюють процес ведення насінництва картоплі в Україні, передбачається термін репродукування елітного насіннєвого матеріалу картоплі — три роки після висаджування еліти, або не нижче третьої репродукції від еліти.
  У картоплярстві періодичність оновлення сортів залежить від ґрунтово-кліматичних умов зони і особливо від поширення в ній вірусних хвороб, фітофторозу, кільцевої і сухої гнилі, чорної ніжки. Строки сортооновлення залежать також від піддатливостісорту до захворювань.
  Насамперед необхідно керуватися результатами спостережень за насіннєвим матеріалом: за схожістю, ростом, розвитком та урожайністю сортів, які вирощуються у господарстві.Проте існують і науково обґрунтовані строки проведення сортозаміни та сортооновлення для кожної з кліматичних зон України.
  Таких природних зон існує чотири: найменшого виродження – Карпати і Прикарпаття; слабкого виродження – Полісся і західні області; помірного виродження – лісостепові області; сильного виродження – степові області.
  Орієнтовні строки сортооновлення при використанні еліти як вихідного матеріалу для зони найменшого виродження – через 7-8 років, слабкого виродження – 5-7 років, помірного виродження – 3-5 років і зони сильного виродження – 1-2 роки. 
  Північна частина Київської області відноситься до зони слабкого виродження картоплі, а південна – до зони помірного виродження.
  За тривалого періоду репродукування картоплі якісні характеристики насіннєвого матеріалу поступово або швидко (залежно від кліматичних та технологічних умов вирощування) погіршуються. Зниження врожайності картоплі в процесі її репродукування пов’язане з вегетативним способом розмноження — у бульбах накопичується і розмножується інфекція (головним чином вірусна), яка передається до наступного покоління, насіннєвий матеріал фізіологічно старіє і втрачає продуктивність.
  Після придбання якісного насіннєвого матеріалу, з метою підтримання його продуктивності, потрібно виконувати комплекс заходів щодо збереження насіннєвої картоплі від швидкого виродження.
  Говорячи про сорт, хотілося б звернути особливу увагу на дотримання сортової чистоти, тобто недопущення змішування насіннєвого матеріалу різних сортів. Багато господарів роблять помилку, змішуючи насіння різних сортів, сортуючи їх за кольором шкірки бульб (біла або червона), що в процесі репродукування призводить до втрати більш продуктивного сорту.
  Відбувається це через те, що на насіння відбирається фракція бульб вагою 60-80 г (середня), а більша фракція – відповідно на продовольчі цілі. Таким чином, за 3-4 роки репродукування сорт, який формує дрібніші за розміром бульби, залишається, а сорт, який родить крупні – практично весь зникає.
  Вирощуючи картоплю в господарстві, слід мати по декілька сортів різних груп стиглості, що забезпечить високі та стабільні врожаї за будь-яких агрокліматичних умов. Отже, маючи адаптовані високоврожайні сорти та використовуючи якісний насіннєвий матеріал у поєднанні з дотриманням агротехнічних вимог, щорічно можна отримувати високі та стабільні врожаї бульб картоплі.

Ірина Феоктістова,
головний спеціаліст
відділу контролю
у сфері насінництва та розсадництва
ГУ Держпродспоживслужби
в Київській області

Додати коментар