Спадкування: важливі нюанси

0

Серед усіх юридичних питань – з проблемами спадкування хоч раз стикався кожен. Для багатьох незрозумілими залишаються процедури оформлення заповіту, прийняття спадщини та подальшого оформлення майна. В цій статті розглянемо загальні правила спадкування та розповімо про нюанси спадкування окремих видів майна, що викликають найбільше запитань.

Слід почати з того, що спадкування може здійснюватись за заповітом або за Законом. Якщо людина не залишила заповіт, спадкування відбувається у певній черговості:

1 черга: діти, другий з подружжя та батьки;
2 черга: брати та сестри, баба та дід;
3 черга: дядько і тітка;
4 черга: особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім’єю не менш як п’ять років до часу відкриття спадщини;
5 черга: інші родичі до шостого ступеня споріднення включно, причому – родичі ближчого ступеня споріднення усувають від права спадкування родичів подальшого ступеня споріднення.

Кожна наступна черга спадкоємців одержує право на спадкування у разі відсутності спадкоємців попередньої черги або відмови від її прийняття. За бажанням спадкоємці можуть укласти договір про зміну черговості права на спадкування.

Оформлення заповіту: основні умови

1. Заповіт має бути посвідчений нотаріально у будь-якого нотаріуса – приватного чи державного.

2. Спадкоємцем може бути будьхто – незалежно від наявності родинних зв’язків із заповідачем.

3. Заповіт може бути складений на все майно заповідача або лише на його частину. Якщо заповіт складений на частину майна, інша частина спадкується за законом.

4. Документи, необхідні для оформлення заповіту:
– паспорт;
– ідентифікаційний код;
– документи, що підтверджують право власності на майно, наприклад, договір купівлі-продажу квартири або державний акт на земельну ділянку.

5. Інколи спадкоємці за заповітом можуть не отримати все заповідане. Якщо серед спадкоємців першої черги є неповнолітні діти або непрацездатні особи, то вони мають право на обов’язкову частку в спадщині. Обов’язковою часткою є половина частки, яка б належала кожному з них у разі спадкування за законом. Таким чином закон підтримує незахищену категорію осіб.

Протягом життя людина може складати декілька заповітів. При цьому кожен наступний заповіт скасовує попередній. Заповіт може бути оскаржений, якщо в момент його складання людина не усвідомлювала своїх дій, або коли її змусили до підписання заповіту фізичним чи психологічним насиллям. Також недійсним є заповіт, який не було посвідчено нотаріально.

Загальні правила прийняття спадщини

Щоб прийняти спадщину, необхідно звернутися до нотаріуса, який працює у тому ж населеному пункті, в якому проживав (був зареєстрований) спадкодавець. Існує хибна думка, що звертатись до нотаріуса треба через півроку після смерті спадкодавця. Насправді ж навпаки – написати заяву про прийняття спадщини необхідно до наставання шестимісячного терміну.

Якщо один із спадкоємців не подав заяву, то спадщину отримають інші спадкоємці. 

Необхідні документи:

– свідоцтво про смерть спадкодавця;
– документ, що підтверджує останнє місце проживання спадкодавця: виписку з «Будинкової книги», довідку житлово-комунальної установи тощо;
– паспорт спадкоємця;
– документи, що підтверджують право власності на успадковане майно.

Для прийняття спадщини за заповітом треба додатково надати сам заповіт. А у випадку спадкування за законом – документи, що підтверджують родинні зв’язки із спадкодавцем (свідоцтво про народження, про шлюб). Отримавши документи, нотаріус пе-
ревіряє, чи не відкрито спадкову справу щодо цієї спадщини. Якщо так, то спадкоємці мають звернутись до того нотаріуса, який відкривав спадкову справу. Через шість місяців після смерті спадкодавця нотаріус видає «Свідоцтво про право на спадщину».

Спадкування банківського вкладу (депозит)

Якщо спадкодавець мав банківський вклад, необхідно під час прийняття спадщини повідомити про це нотаріуса. На запит нотаріуса банк надає довідку з інформацією про вклад, на підставі якої нотаріус включає вклад в успадковане майно і зазначає про це у «Свідоцтві про право на спадщину».

Спадкування вкладу може бути ускладнене наявністю заповідального розпорядження, яке вкладник залишив банку. В такому випадку вклад успадковує особа, на ім’я якої складене розпорядження, незалежно від того, яким чином розподілене інше спадкове майно між спадкоємцями. Про наявність розпорядження банк повідомляє нотаріуса у своїй довідці. Якщо вклад успадковує не та ж сама особа, ніж інше майно, нотаріус видає їй окреме свідоцтво на вклад.

Після прийняття спадщини спадкоємцям необхідно звернутись у банк та надати такі документи:
– свідоцтво про право на спадщину;
– свідоцтво про смерть спадкодавця;
– паспорт спадкоємця.

У результаті банк надає спадкоємцям доступ до вкладу. Якщо банк, у який внесено вклад, – невідомий, нотаріус може зробити запити до декількох банківських установ. Але треба враховувати, що чим більше запитів, тим дорожчими будуть послуги нотаріуса.

Отримання у спадок земельного паю

Земельний пай – це умовна частка землі колективної власності, що закріплена за певною особою. Незважаючи на складність правового статусу земельного паю, його спадкування відбувається за загальними правилами. Під час прийняття спадщини разом з іншими документами спадкоємці надають нотаріусу сертифікат на земельний пай. «Свідоцтво про право на спадщину», що видає нотаріус спадкоємцям, є документом, що підтверджує їх право власності на пай. Жодної додаткової реєстрації проводити не потрібно.

Спадкування земельної ділянки

Для прийняття у спадщину земельної ділянки така ділянка має бути внесена до «Державного земельного кадастру», їй має бути присвоєний кадастровий номер. У спадкоємців повинен бути «Державний акт» на землю або інший документ, що підтверджує право власності на ділянку, наприклад, договір купівлі-продажу, договір дарування, тощо.

Як що «Державного акта» немає

Не завжди спадкодавцю за життя вдається довести реєстрацію землі до кінця. В такому випадку має значення, чи ухвалила місцева рада (або місцева держадміністрація) рішення про приватизацію землі спадкодавцем. Якщо так, то прийняти спадщину можна через суд, подавши позов про визнання права власності на земельну ділянку в порядку спадкування.

Коли «Державний акт» старого зразка

Якщо спадкодавець оформляв «Державний акт» до створення земельного кадастру, для спадкування ділянки необхідно внести її до земельного кадастру, в якому їй буде присвоєно кадастровий номер. Цей процес передбачає такий порядок дій:

1. Замовлення технічної документації з відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). Для розробки документації краще обирати землевпорядників, які працюють найближче до місця розташування ділянки. Але важливо, щоб безпосередній виконавець робіт мав сертифікат інженера-землевпорядника.

2. Погодження технічної документації із сусідами. У разі відмови доведеться звертатися до суду.

3. Подання документації із землеустрою до «Держгеокадастру» за місцем розташування ділянки. Через 14 днів необхідно забрати витяг із державного кадастру, який підтверджує реєстрацію земельної ділянки. Про реєстрацію ділянки спадкоємці мають повідомити нотаріуса.

Після отримання всіх необхідних документів, спадкування відбувається за загальним правилом. Видаючи «Свідоцтво про право на спадщину», нотаріус одразу реєструє право власності спадкоємців на земельну ділянку. З цього моменту спадкоємці є власниками земельної ділянки, жодні додаткові реєстраційні дії не потрібні.

Оподаткування спадщини

Спадкоємці першої та другої черги звільнені від сплати податку при отриманні спадщини. Всі інші спадкоємці під час прийняття спадщини мають сплатити податок на доходи фізичних осіб у розмірі 5 % від оціночної вартості спадщини. Це правило застосовується незалежно від того, чи спадкування відбувається за Законом, чи за заповітом. За підсумком звітного року, в якому було прийнято спадщину, необхідно подати до податкової інспекції декларацію про майновий стан і доходи.

Спрощення процедури

В останні декілька років процес спадкування був значно спрощений. Такі зміни є прогресивними та корисними, адже прийняття спадку завжди пов’язане з тяжкими переживаннями. Спадкування все ще має певні складнощі, але важливо пам’ятати, що при виникненні будь-якого питання, можна звернутись до нотаріуса. Нотаріус кваліфіковано проконсультує, адже він задіяний і у оформленні заповітів, і на всіх етапах прийняття спадщини.

Ірина НАРАЄВСЬКА.

Додати коментар