Звіт про виконання районного бюджету Макарівського району за 2017 рік

0

Відповідно до звітних даних за 2017 рік до загального фонду районного бюджету надійшло власних і закріплених доходів у сумі 115 649,4 тис. грн, що складає 112,7 % виконання затверджених показників (102 643,1 тис. грн), тобто перевиконання до планових показників становить 13 006,3 тис. грн. У порівнянні з надходженнями минулого року (90 756,7 тис. грн) отримано більше на 24 892,7 тис. грн.

Залишок коштів загального фонду районного бюджету станом на 1 січня 2018 року становить 18 351,9 тис. грн, що на 4 186,6 тис. грн менше залишку коштів на початок 2017 року (22 538,5 тис. грн).

Довідково: виконання планових показників доходів зведеного бюджету району становить 124,7 %, при планових показниках 161 171,8 тис. грн, фактичні надходження склали 200 901,2 тис. грн, перевиконання становить 39 729,4 тис. грн.

Найбільшу вагу в структурі прибуткової частини загального фонду районного бюджету становить податок на доходи фізичних осіб, частка якого становить 99,4 %.

Планові показники надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб виконано на 112,3 %, при затверджених показниках 102 351,1 тис. грн, фактичні надходження склали 114 973,7 тис. грн, перевиконання становить 12 622,6 тис. грн. У порівнянні з відповідним показником минулого року (90 311,6 тис. грн), ріст надходжень даного податку становить 24 662,1 тис. грн.

Найбільшими платниками даного податку до районного бюджету є ТОВ НВП «Аеротехніка-МЛТ» – 37 857,0 тис. грн; відділ освіти, фізичної культури та спорту райдержадміністрації – 7 661,4 тис. грн; ТОВ «Сканія Україна» – 6 785,9 тис. грн; Макарівський держлісгосп – 3 413,6 тис. грн; ТОВ «Дієсса» – 2 248,3 тис. грн. До районного бюджету надійшло податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності в сумі 22,4 тис. грн, при планових показниках 25,0 тис. грн, виконання – 89,6 %, в порівнянні з показником 2016 року (35,3 тис. грн) надходження знизились на 12,9 тис. грн.

Надходження «Частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань» при планових показниках 12,0 тис. грн, фактично склали 31,7 тис. грн. У порівнянні з надходженнями минулого року (15,1 тис. грн) отримано більше на 16,6 тис. грн.

Надходження плати за надання адміністративних послуг при планових показниках 200,0 тис. грн склали 337,6 тис. грн, виконання – 168,8 %, в порівнянні з надходженнями 2016 року (265,0 тис. грн) ріст становить 72,6 тис. грн.

Планові показники «Надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває у комунальній власності» виконано на 142,5 %, при планових показниках 40,0 тис. грн, фактичні надходження склали 57,0 тис. грн. У порівнянні з минулим роком (45,7 тис. грн) надходження зросли на 11,3 тис. грн.

Надходження орендної плати за водні об’єкти при планових показниках 15,0 тис. грн фактично склали 21,0 тис. грн, у порівнянні з минулим роком (20,7) зросли на 0,3 тис. грн.

Також до загального фонду надійшло інших надходжень в сумі 205,9 тис. грн. Крім цього, по спеціальному фонду за 2017 рік до районного бюджету надійшло 11 727,4 тис. грн, в тому числі – коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 27,9 тис. грн, інших субвенцій від сільських та селищних рад району в сумі 4 123,2 тис. грн, власних надходжень бюджетних установ – 7 421,3 тис. грн, субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 155,0 тис. грн.

Крім власних доходів до районного бюджету за 2017 рік по загальному фонду надійшло трансфертів у сумі 277 094,5 тис. грн, а саме:

– додаткової дотації з державного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 25 754,2 тис. грн;

– стабілізаційна дотація – 275,7 тис. грн;

– освітньої субвенції в сумі 58 976,6 тис. грн, що становить 100,0 % до запланованого;

– медичної субвенції в сумі 28 911,1 тис. грн, що становить 100,0 % до запланованого;

– субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям в сумі 51 903,1 тис. грн, що становить 97,0 % до запланованого;

– субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг в сумі 104 203,3 тис. грн, що становить 99,6 % запланованого;

– субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг і житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в сумі 1 005,9 тис. грн, що становить 100 % до запланованого;

– субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в сумі 942,3 тис. грн, або 99,3 % до запланованого;

– субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань в сумі 711,9 тис. грн, або 85,1 % до запланованого;

– субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 651,2 тис. грн, або 100 % до запланованого;

– субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 173,3 тис. грн, або 100 % до запланованого;

– інших субвенцій – 3 585,9 тис. грн, з них: пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 1 652,7 тис. грн; з обласного бюджету місцевим бюджетам для забезпечення інсулінами хворих на цукровий діабет – 272,6 тис. грн; з сільських та селищних бюджетів на розвиток соціально-культурної сфери району – 1 660,6 тис. грн (на утримання трудового архіву – 183,9 тис. грн, на культуру – 64,0 тис. грн, охорону здоров’я – 267,1 тис. грн, освіту – 1 145,6 тис. грн).

По спеціальному фонду надійшло субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 155,0 тис. грн та з сільських, селищних бюджетів на розвиток соціально-культурної сфери району – 4 123,2 тис. грн (на культуру – 166,0 тис. грн, охорону здоров’я – 1 451,4 тис. грн, освіту – 1 522,2 тис. грн, на придбання пожежної техніки – 428,0 тис. грн, для оформлення документації щодо інвентаризації земель поза межами населених пунктів – 555,6 тис. грн).

Видатки районного бюджету за звітний період профінансовані в сумі 407 017,1 тис. грн, у тому числі видатки загального фонду – 383 263,0 тис. грн, що складає 98,2 % до бюджетних призначень на 2017 рік та спеціального фонду – 23 754,1 тис. грн, що складає 90,3 % до кошторисних призначень на 2017 рік.

На фінансування установ соціально-культурної сфери за звітний період по загальному фонду за вирахуванням трансфертів направлено 187 843,1 тис. грн, що складає 97,5 % проведених видатків, з них – на освіту направлено 115 859,6 тис. грн, що складає 60,1 % у загальній сумі фінансування; на охорону здоров’я – 56 035,9 тис. грн, або 29,1 %; на соціальний захист та соціальне забезпечення – 9 229,7 тис. грн, або 4,8 %; на культуру – 6 717,9 тис. грн або 3,5 % у загальній сумі фінансування.

Із загального обсягу видатків районного бюджету на фінансування захищених статей, затверджених статтею 55 Бюджетного Кодексу України, направлено 369 117,2 тис. грн, що складає 96,3 %.

На фінансування заробітної плати працівникам бюджетної сфери районної комунальної власності з відповідними нарахуваннями направлено 142 503,3 тис. грн, що в загальній сумі видатків становить 37,2 %; придбання медикаментів – 4 724,3 тис. грн, або 1,2 %; забезпечення продуктами харчування – 5 619,3 тис. грн, або 1,5 %; оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 22 572,2 тис. грн, або 5,9 %; поточні трансферти місцевим бюджетам – 30 808,6 тис. грн, або 8,0 %; поточні трансферти населенню – 162 889,5 тис. грн, або 42,5 %.

За 2017 рік на фінансування районних програм використано 13 179,6 тис. грн, а саме: по загальному фонду – 7 419,7 тис. грн та спеціальному фонду – 5 759,9 тис. грн. На проведення капітальних видатків спрямовано 19 343,6 тис. грн, у тому числі:

– на придбання предметів довгострокового користування для бюджетних установ районного бюджету 9 292,0 тис. грн;
– на капітальне будівництво (придбання) 591,6 тис. грн;
– на проведення розрахунків за виконані роботи по капітальному ремонту приміщень бюджетних установ 3 880,3 тис. грн;
– на проведення розрахунків за виконані роботи по реконструкції приміщень бюджетних установ 222,8 тис. грн;
– перераховано трансфертів іншим бюджетам на проведення капітальних видатків 5 356,9 тис. грн. Із загальної суми капітальних видатків направлено на:

– районну раду – 195,3 тис. грн;
– освіту – 6 765,8 тис. грн;
– охорону здоров’я – 5 972,7 тис. грн;
– соціальний захист та соціальне забезпечення – 270,3 тис. грн;
– культуру – 644,5 тис. грн;
– фізична культура і спорт – 36,5 тис. грн;
– інші галузі – 101,6 тис. грн;
– трансферти іншим бюджетам – 5 356,9 тис. грн.

У порівнянні з минулим роком (17 168,6 тис. грн) спрямовано більше на 2 175,0 тис. грн.

Станом на 1 січня 2018 року кредиторська заборгованість по районному бюджету по загальному фонду становить 34 160,6 тис. грн по управлінню праці соціального захисту населення райдержадміністрації по пільгах та субсидіях населенню.

Дебіторська заборгованість – 69,6 тис. грн лише по передплаті за періодичні видання, в тому числі по загальному фонду – 46,2 тис. грн (по районній раді – 2,1 тис. грн; відділу освіти, фізичної культури та спорту – 1,5 тис. грн; сектору культури, молоді, національностей та релігій – 29,8 тис. грн; Центральній районній лікарні – 8,0 тис. грн; Центру первинної медико-санітарної допомоги – 4,8 тис. грн) і спеціальному фонду – 23,4 тис. грн (по відділу освіти, фізичної культури та спорту – 3,1 тис. грн; Цен-
тральній районній лікарні – 11,7 тис. грн, територіальному Центру соціального забезпечення – 8,6 тис. грн).

Світлана ДІДКІВСЬКА,
начальник управління фінансів.

Додати коментар