Які функції виконує газета?

0

Постійні читачі «Макарівських вістей» помітили зміни у матеріалах часопису, які відбулися за останні півроку. Кількість проданих номерів свідчить, що ці зміни були позитивними для мешканців району. Одночасно з цим з’явилися люди, які виражають незадоволення матеріалом поданим на шпальтах районної газети. 

А тому сьогодні хотілося б поговорити, які ж функції має виконувати газета. Лише на перший погляд може здатися надуманим і штучним питання про функції часопису, тим паче районного масштабу. Насправді ж воно є архіважливим і давно увійшло в предмет теорії журналістики. I це зрозуміло: адже функції газети – це сукупність її обов’язків перед суспільством і характер їх виконання, це та роль, яку відіграє газета як соціальний інститут щодо соціуму. У відповідності з функціями газети стають зрозумілими місце й призначення органів масової інформації в суспільстві.

У радянській теорії журналістики дане питання розглядалося спрощено. Функції газети зводилися до трьох: пропагандистської, агітаційної та організаторської. Сьогодні ж цілком очевидно, що такий підхід не відповідає газетам, які хочуть мати високі рейтинги.

Найбільш повно функції сучасної газети викладені у праці Деніса Маккуейла «Вступ до теорії масової комунікації» (1987 р.). Він зазначив наступні функції:

1. Інформувати:
– забезпечувати інформацією про події в країні й світі;
– сигналізувати про стосунки з владою;
– полегшувати оновлення, адаптацію і прогрес.

2. Корелювати:
– пояснювати, інтерпретувати і коментувати зміст подій та новин;
– забезпечувати підтримку існуючої влади і норм;
– соціалізувати; координувати різні форми діяльності;
– домагатися консенсусу;
– встановлювати пріоритетність і сигналізувати про відносний статус.

3. Забезпечувати спадковість:
– виражати панівну культуру і визнавати субкультури і нові культурні впливи;
– формувати й підтримувати спільність цінностей.

4. Розважати:
– забезпечувати розваги, відволікання, засоби розслаблення;
– знижувати напруженість у суспільстві.

5. Мобілізувати:
– в громадських цілях проводити кампанії, що стосуються питань політики, війни, економічного розвитку, зайнятості, іноді релігії.

На підставі вище викладеного спробую подати своє бачення щодо найважливіших функцій газети.

Як на мене найважливіша з них – збирання, обробка й поширення інформації. Лише в межах цієї функції можуть реалізуватися інші її завдання. Інформаційну функцію виконують усі друковані періодичні видання, радіостанції й телестудії, електронні газети й журнали. Навіть розважальні газети чи радіо й телепередачі інформують свою аудиторію в галузі певним чином окресленої тематики.

Журналістика, будучи для людини вікном у світ, є важливим каналом надходження до читача необхідних для його орієнтації у світі знань, теорій, концепцій. Вона подає щодня громадянам необхідні повідомлення, без яких вони неспроможні зрозуміти навколишній світ, а відтак обрати правильний варіант поведінки. Є безліч людей, які після завершення своєї освіти (вищої чи середньої) поповнюють свій інформаційний багаж лише за рахунок журналістики. Взагалі, слід виходити з того, що в сучасній соціальній дійсності читачів книжок у десять разів менше, ніж читачів газет. Періодична преса, радіо, телебачення стають для переважної більшості громадян єдиним каналом поповнення знань, створення ними в своїй свідомості картини світу.

Високоосвічений читач-фахівець виробляє в себе стабільну звичку знайомитися через ЗМІ з новими фактами і явищами політичного й суспільного життя, науковими поглядами й гіпотезами зі своєї та суміжної галузей спеціалізації. Читання загальних та фахових газет і журналів стає його щоденною потребою, адже на сторінках ЗМІ здійснюються публікації про наукові новинки, відкриття, дається хроніка наукового життя.

Друга важлива функція газети полягає у формуванні громадської думки. Сутність навіть не в тому, що інформація ніколи не буває безсторонньою, а в тому, що в сучасному світі вона є будівельним матеріалом для громадської думки і ця остання не може бути сформована й виявлена інакше, ніж через ЗМІ.

Цю функцію газета виконує в демократичному суспільстві, організовуючи на своїх шпальтах обговорення важливих соціальних проблем, надаючи можливість виступу для всіх зацікавлених громадян з широкого кола актуальних питань.

На цій підставі німецький дослідник Ніклас Луман зазначив, що «головною для новітніх газет є функція створення комунікативного середовища для всіх суб’єктів суспільного життя». На його думку, газета вже не стільки сама створює (чи збирає) інформацію, а служить каналом передачі повідомлень від носіїв до масової аудиторії.

Інформація й комунікація (тобто спілкування – авт.) зрівноважуються в сучасній пресі, хоча й досі «без інформації не існує комунікації».

Користуючись комунікативними можливостями газети, громадяни дістають змогу сформувати свою соціально-політичну позицію, а владні структури отримують безкоштовну консультацію про громадську думку, напрямки розвитку суспільної свідомості, а відтак, ті урядовці та державні органи, від яких залежить прийняття реальних рішень, мають можливість вибрати найбільш прийнятний варіант розвитку політичних подій.

я формування громадської думки такі вагомі і всеосяжні, що через них пізнається сутність будь-якої сучасної газети, навіть районного масштабу.

Виходячи з останньої функції газети, звертаюся до всіх читачів «Макарівських вістей», особливо незадоволених. Прочитавши той чи інший матеріал, ви завжди маєте можливість виразити свою думку на сторінках районної газети. А тому не потрібно на словах виражати незадоволення, а краще викладіть свою точку зору на сторінках газети. Хай їх почитають мешканці району.

Тим паче, якщо ви в районі хочете мати гарну та цікаву газету, то не потрібно чекати від неї матеріалів, вигідних вам. Зараз не радянські часи, і щоб подобатися читачеві, журналісти газети мають миттєво реагувати на всі проблеми, які виникають в житті району. Замовчування того чи іншого питання для сучасної газети означає втрату читачів.

Незважаючи на всі перипетії нашого життя, преса досі залишається невід’ємним атрибутом сучасного життя, виконуючи важливу суспільну функцію, і, як стверджують експерти, в газетярів є всі підстави дивитись у майбутнє з оптимізмом.

P.S. Якщо у майбутньому газета «Макарівські вісті» не зможе публікувати мої матеріали, то читачів повідомляю, я все рівно буду продовжувати висвітлювати проблемні питання з життя району. Можливо це буде інша газета, можливо це будуть пости у facebook, але будь-якому випадку матеріал друкуватиметься.

Якщо ви маєте проблемний матеріал щодо життя в районі, який потребує термінового висвітлення, шукайте мене у мережі facebook по ось такій фотографії:

S
Крім того ви можете писати на електронну скриньку o_smirnova_17@ukr.net

Олександра СМІРНОВА.

Додати коментар