Участь у районній комісії з питань ТЕБ та НС

0

15 березня працівники Ма- карівського ра- йонного сектора взяли участь у засіданні район- ної комісії з пи- тань ТЕБ та НС.

На розгляд комісії виносились на- ступні питання: – Про мож- ливі підтоплення непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин (ХЗЗР). – Попередження виникнення пожеж у природних екосистемах (трав’яний настил, торф, ліси). – Попередження пожеж, за- гибелі й травмування на них лю- дей. – Про стан виконання «Плану основних заходів місцевих ор- ганів виконавчої влади та орга- нів місцевого самоврядування, районних установ, підприємств та організацій щодо підготовки і пропуску льодоходу, повені та паводків у 2017 році і поперед- ження можливого виникнення підтоплень житлових масивів (ін- дивідуальних помешкань грома- дян)». – Про забезпечення автоном- ними джерелами електропоста- чання закладів охорони здоров’я, в структурі яких є реанімаційні та хірургічні блоки, по- логові відділення, палати інтенсивної терапії. – Про затвер- дження «Плану за- ходів щодо запо- бігання загибелі людей на водних об’єктах району у 2017 році». – Про затвер- дження «Плану першочергових заходів у районі на 2017 рік щодо профілактики травматизму невиробничого ха- рактеру. Насамкінець, були підведені підсумки роботи комісії, дані кон- кретні доручення виконавцям.

Віктор Глущенко,
майор служби цивільного захисту,
головний фахівець Макарівського
РС ГУ ДСНС України у Київській області.

Додати коментар