Питання забезпечення житлом сімей загиблих військовослужбовців

0

Питання забезпечення житлом сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також  інвалідів І-ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали участь  у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов.

У 2016 році Уряд затвердив механізм цільової грошової компенсації для придбання житла сім’ями загиблих учасників антитерористичної операції та інвалідами з числа учасників АТО. Це означає можливість самостійно обирати найбільш прийнятне житло та купувати його за рахунок коштів грошової компенсації, наданої Урядом.

Постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 719 затверджено Порядок виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення членам сімей загиблих військовослужбовців, які
– брали безпосередню участь в антитерористичній операції;
– інвалідам I—II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов і перебувають на квартирному обліку за місцем проживання.

Законом України «Про державний бюджет України на 2017 рік» розширено дію бюджетної програми, кошти якої передбачені для надання грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення членам сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також інвалідам I—II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов, зокрема на:
– осіб з інвалідністю І-ІІ групи, визначених абзацами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»:
– військовослужбовців та інших працівників силових структур Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту та ін. (п. 11 частини другої ст. 7 Закону);
– осіб, які брали участь в антитерористичній операції у складі добровольчих формувань (п. 12, 13 частини другої ст. 7 Закону);
– добровольців, волонтерів (п. 14 частини другої ст. 7 Закону).
– сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»:
– сімей добровольців, волонтерів, загиблих внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення АТО;
– сімей осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, загинули внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення АТО;
– сімей військовослужбовців та інших працівників силових структур, що перелічені в абзаці 8 п. 1 ст. 10 Закону, які загинули внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення АТО.
– осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції.

За поданням структурних підрозділів з питань соціального захисту населення та за розпорядженням голови районної держадміністрації утворюються комісії щодо розгляду заяв членів сімей загиблих військовослужбовців та інвалідів про виплату грошової компенсації. До повноважень комісії належить:
– перевірка наявності у особи статусу члена сім’ї загиблого військовослужбовця та інваліда;
– визначення категорії особи як члена сім’ї загиблого військовослужбовця;
– перевірка складу сім’ї інваліда;
– перевірка наявності документів про взяття на квартирний облік членів сім’ї загиблого військовослужбовця та інваліда;
– перевірка факту спільного або роздільного проживання членів сім’ї загиблого військовослужбовця, які мають право на грошову компенсацію;
– прийняття рішення про призначення або відмову в призначенні грошової компенсації;
– визначення розміру грошової компенсації.

Заяву про призначення грошової компенсації член сім’ї загиблого військовослужбовця, інвалід або їх законний представник чи уповноважена особа особисто подають до органу соціального захисту населення за місцем перебування на квартирному обліку.

До заяви додаються копії:
1) документа, що посвідчує особу заявника, а у разі подання документів законним представником чи уповноваженою особою — документи, що посвідчують особу тих осіб, від імені яких подається заява, а також документ, який надає повноваження законному представникові чи уповноваженій особі представляти таких осіб, оформлений відповідно до законодавства;
2) посвідчення встановленого зразка згідно з додатком 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994р. №302 «Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни» (ЗП України, 1994 р., № 9, ст. 218), що підтверджує статус особи як члена сім’ї загиблого військовослужбовця або інваліда;
3) довідки встановленого зразка згідно з додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. №413 «Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 73, ст. 2068) про безпосередню участь загиблого військовослужбовця або інваліда в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;
4) рішення про взяття заявника на квартирний облік із зазначенням складу сім’ї — осіб, які разом із заявником перебувають на такому обліку;
5) документів, що посвідчують родинні стосунки між заявником і загиблим військовослужбовцем, між малолітніми чи неповнолітніми дітьми і загиблим військовослужбовцем, між інвалідом і членами його сім’ї, які разом з ним перебувають на квартирному обліку.

Для більш детальної інформації з цього питання учасники антитерористичної операції та їх сім’ї можуть звернутись до управління соціального захисту населення Макарівської районної адміністрації за адресою: смт Макарів, пров. Радянський, 2. Тел.: 6-09-49, 6-09-58.

Григорій Невмержицький,
начальник управління соціального захисту населення Макарівської РДА.

Додати коментар