Районний бюджет Макарівського району на 2017 рік

0
МАКАРІВСЬКА РАЙОННА РАДА СЬОМОГО СКЛИКАННЯ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Рішення
Про районний бюджет Макарівського району на 2017 рік

Розглянувши пропозиції районної районної державної адміністрації, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 77 Бюджетного кодексу України та враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету та фінансів, районна рада Вирішила:

1. Визначити на 2017 рік:
– доходи районного бюджету у сумі 345 654 900 грн., в тому числі доходи загального фонду районного бюджету 342 422 700 грн., доходи спеціального фонду районного бюджету 3 232 200 грн., згідно з додатком №1 цього рішення;
– видатки районного бюджету у сумі 345 654 900 грн., в тому числі видатки загального фонду районного бюджету 342 422 700 грн., видатки спеціального фонду районного бюджету 3 232 200 гривень.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 342 422 700 грн. та спеціальному фонду 3 232 200 грн. згідно з додатком №3 до цього рішення.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 200 000 гривень.

4. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №5 до цього рішення. Відповідно до пункту 20 «Прикінцевих та перехідних положень» Бюджетного кодексу України визначено обсяг міжбюджетних трансфертів з районного бюджету бюджетам місцевого самоврядування на утримання дошкільних навчальних закладів, сільських, селищних будинків культури, клубів та бібліотек на 2017 рік згідно з додатками №5-1, 5-2 до цього рішення за зверненням сільських та селищних рад.

5. Затвердити на 2017 рік резервний фонд районного бюджету у сумі 400 000 гривень.

6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою:
– оплата праці працівників бюджетних установ;
– нарахування на заробітну плату;
– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
– забезпечення продуктами харчування;
– оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
– поточні трансферти населенню;
– поточні трансферти місцевим бюджетам.

7. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 2 457 300 грн. згідно з додатком №7 до цього рішення.

8. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2017 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

9. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України.

10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Макарівській районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
– позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

12. Надати право управлінню фінансів Макарівської районної державної адміністрації:
– укладати в установленому порядку угоди з управлінням Державної казначейської служби України в Макарівському районі про отримання короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами;
– в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитних рахунках згідно з Порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України;
– в межах загального обсягу бюджетних призначень окремо за загальним та спеціальним фондами районного бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі районного бюджету та кошторисах, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету;
– погоджувати подання на повернення помилково або надміру зарахованих до районного бюджету платежів з відповідних бюджетних рахунків для зарахування надходжень, відкритих в органах Казначейства;
– здійснювати підкріплення коштами з відповідних рахунків районного бюджету для здійснення повернень помилково та надміру сплачених платежів, відповідно до законодавства.

13. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації:
– у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків за функціональною класифікацією, включаючи резервний фонд бюджету, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету), у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до статті 108 Бюджетного кодексу України делегувати районній державній адміністрації:
– у міжсесійний період районної ради збільшувати (зменшувати) обсяги доходної та видаткової частин районного бюджету в разі збільшення (зменшення) району обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України обласного бюджету, здійснювати їх розподіл (перерозподіл) виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомоги населенню, та у разі здійснення обласною державною адміністрацією протягом 2017 року перерозподілу субвенцій між їх видами чи додаткового надання субвенцій, між головними розпорядниками коштів районного бюджету, а також уточнення інших субвенцій та подальшим затвердженням на сесії районної ради.

14. Якщо після прийняття рішення про районний бюджет повноваження щодо виконання функцій або надання послуг, на яке затверджене бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника коштів районного бюджету до іншого, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншому головному розпоряднику бюджетних коштів, якому це доручено за процедурою визначеною частиною 6 статті 23 Бюджетного кодексу України.

15. Головним розпорядникам коштів районного бюджету:
– у тижневий термін після затвердження районного бюджету забезпечити складання та затвердження кошторисів доходів і видатків бюджетних установ, планів використання бюджетних коштів одержувачів коштів районного бюджету і подати їх управлінню Державної казначейської служби України в Макарівському районі;
– затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань (додаток 8 до цього рішення).

16. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.

17. На виконання вимог прикінцевих положень Бюджетного кодексу України щодо запровадження програмно-цільового методу з січня 2017 року районний бюджет на 2017 рік приймається з врахуванням норм програмно-цільового методу бюджетування.

18. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2017 року.

19. Додатки 1-8 до даного рішення є його невід’ємною частиною.

20. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансів.

Голова ради О.О. Гулак
смт Макарів
23 грудня 2016 року № 165 – 12 – VІI

Додати коментар