Перерахунок пенсій з 1 грудня 2016 року відповідно до Закону України «Про державний бюджет України на 2016 рік»

0

З 1 грудня 2016 року органами Пенсійного фонду України проведено перерахунок пенсій відповідно до Закону України «Про державний бюджет України на 2016 рік», виходячи із розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність – 1247, 00 грн. шляхом перерахунку мінімальних розмірів пенсій, надбавок, підвищень, та визначення права на щомісячну державну адресну допомогу з урахуванням індексації. 

Виходячи із розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 01.12.2016 проведено перерахунок:

– мінімального розміру пенсії непрацюючим пенсіонерам відповідно до ст. 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;
– доплати за понаднормовий стаж непрацюючим пенсіонерам відповідно до ст. 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;
– пенсій за особливі заслуги відповідно до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною»;
– мінімального розміру пенсії по втраті годувальника;
– мінімального розміру пенсії по втраті годувальника членам сімей військовослужбовців;
– підвищень, передбачених Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та доплати до підвищень;
– мінімальних розмірів пенсій військовослужбовцям строкової служби та членам їх сімей, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб»;
– надбавки на утриманців відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб»;
– підвищень, передбачених Законом України «Про жертви нацистських переслідувань» та доплати до підвищень;
– мінімальних розмірів пенсій по інвалідності внаслідок аварії на ЧАЕС;
– щомісячної державної адресної допомоги інвалідам з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;
– державної соціальної допомоги на догляд інвалідам війни з числа військовослужбовців 1,2,3 груп та інших інвалідів війни 1,2,3 груп;
– щомісячної державної адресної допомоги інвалідам війни та учасникам бойових дій;
– доплати до мінімального розміру пенсії непрацюючим шахтарям, на яких поширюється дія Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» та працівникам, зайнятим обслуговуванням зазначених осіб відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;
– доплати до мінімального розміру пенсії незалежно від факту роботи шахтарям, на яких поширюється дія Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» та яким призначена пенсія по інвалідності відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення»;
– доплати до пенсії за втрату годувальника членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або профзахворювання.

Перерахунок пенсії провадиться також в частині збільшення доплати за понаднормативний стаж роботи:

– для чоловіків за кожний рік понад 25 років (пенсій, призначених до 01.10.2011 року) або 35 років (пенсій, призначених, перерахованих після 01.10.2011 року);
– для жінок за кожний рік понад 20 років (пенсій, призначених до 01.10.2011 року) або 30 років (пенсій, призначених, перерахованих після 01.10.2011 року) розмір пенсії збільшується на 1 відсоток від розміру пенсії, яка обчислена відповідно до статті 27, але не більше 1 відсотка від прожиткового мінімуму.

Відповідно до абзаца другого частини 3 ст. 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» у разі збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, працюючим пенсіонерам розмір пенсії, обчислений відповідно до статті 28 не перераховується.

Виходячи із розміру прожиткового мінімуму для осіб, котрі втратили працездатність, з 01.12.2016 року – 1247,00 грн., не провадиться перерахунок:

– підвищення дітям війни відповідно до Закону України «Про соціальний захист дітей війни»;
– додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, та компенсаційної виплати за втрату годувальника відповідно до Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;
– підвищення особам, яким виповнилося 100 років і більше відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2012 №908;
– щомісячної доплати до пенсії непрацюючим пенсіонерам, вивільненим у зв’язку із закриттям Чорнобильської АЕС.

Мінімальний розмір пенсії за віком, призначеної відповідно до статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» до 01.10.2011 року, за наявності у чоловіків 25, а у жінок – 20 років страхового стажу, а також мінімальний розмір пенсії за віком, яка призначена або перерахована з урахуванням стажу та заробітку після 01.10.2011 року за наявності у чоловіків35, а у жінок – 30 років страхового стажу,встановлюється на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, – 1247,00 грн.

Перерахунок щомісячної державної адресної допомоги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2008 року №265 «Деякі питання пенсійного забезпечення громадян», виходячи із розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 01.12.2016 року 1247,00 грн., провадиться для одержувачів пенсій:

– за віком/за вислугу років при повному стажу, якщо в даних про інвалідність наявна інформація про 1,2 або 3 групу інвалідності;
– у разі втрати годувальника;
– по інвалідності для інвалідів 1,2, та 3 груп;
– соціальних пенсій для інвалідів 1,2 та 3 групи та дітям-інвалідам;
– за віком/за вислугу років при неповному стажу роботи, якщо в даних про інвалідність наявна інформація про 1,2 або 3 групу інвалідності.

Перерахунок щомісячної державної адресної допомоги, виходячи із розміру 949,00 грн., провадиться для тих одержувачів пенсій, які не зазначено вище.

Управління пенсійного фонду
України у Макарівському районі.

Додати коментар