Консультує фахівець: про Пільги і пільговиків

0

У зв’язку з прийняттям Закону України від 28 грудня 2014 р. № 76-VIII “Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України” постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 389 затверджено Порядок надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї (далі –Порядок). Зазначена постанова діє з 1 липня 2015 року і ряд осіб уже знайомі з цим Порядком, оскільки отримали пільги таким чином у період з 1 липня по 31 грудня 2015 року. Проте, постійно виникає чимало питань у представників пільгових категорій населення, їх багаточисельні звернення надходять до управління соціального захисту населення Макарівської райдержадміністрації. Сьогодні з вами, шановні читачі, веде розмову по темі, яка цікавить вас, – начальник управління Григорій Іванович Невмержицький.

– Отже, яким чином надаються пільги, починаючи з 1 липня 2015 року?
– На житлово-комунальні послуги пільги надаються (у порядку, визначеному КМУ від 4 червня 2015 року № 389) за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу. У 2015 році її розмір становив 1710 грн., з 1 січня 2016 року він становить 1930 грн.
– Які пільги надаються з урахуванням доходів?
– Це – послуги за користування житлом: квартирна плата, плата за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій;
– комунальні послуги: централізоване постачання холодної води, водовідведення, газо- та електропостачання, вивезення побутових відходів;
– тверде паливо, скраплений газ;
– послуги із телефонного зв’язку;
– Поясніть, будь ласка, які категорії громадян мають право отримувати пільги з урахуванням доходів?
– З 1 липня 2015 р. від розміру середньомісячного сукупного доходу сім’ї залежить право на пільгу для таких категорій пільговиків:
- учасники війни; сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни;
- особи, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, їх вдови/вдівці та батьки померлих цих осіб;
- жертви нацистських переслідувань; діти війни;
- багатодітні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї;
- сільські педагоги, медичні і фармацевтичні працівники, бібліотекарі, спеціалісти із захисту рослин та інші за професійною ознакою;
- особи, віднесені до категорії 3, а також їх вдови/вдівці; сім’ї, котрі мають дитину-інваліда, інвалідність якої пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи;
- та інші (перелік у Постанові КМУ№ 389).
При цьому, залишається незмінним порядок надання пільг для:
- інвалідів війни;
- учасників бойових дій;
- постраждалих осіб внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 та 2 категорій;
- ветеранів військової служби та органів МВС, їх вдів;
- реабілітованих осіб;
- інвалідів військової служби.
– Григорію Івановичу, чи наразі є такі категорії, що втратили право на пільги?
– На жаль, є. Так у листопаді 2015 року скасовано Закон України «Про міліцію», разом з тим втратили право на пільги такі категорії як «Міліціонер на пенсії», «Сільський міліціонер на пенсії». Пунктом 15 розділу ХІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про національну поліцію» передбачено, що за колишніми працівниками міліції, у тому числі пенсіонерами, а також членами їхніх сімей, іншими особами, зберігаються пільги, компенсації і гарантії, передбачені цим Законом для колишніх поліцейських, членів їхніх сімей, інших осіб. Проте знижок на житлово-комунальні послуги не передбачено.
– Що ж входить до сукупного доходу сім’ї пільговика?
– Сюди включаються нараховані:
- пенсія;
- заробітна плата;
- грошове забезпечення;
- стипендія;
- соціальна допомога (крім частини допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, частини допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, допомоги на поховання, одноразової допомоги, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, організацій незалежно від форми власності);
- доходи від підприємницької діяльності.
Для працездатних осіб, у яких відсутні доходи (крім осіб, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, вищих навчальних закладах, осіб, призваних на строкову військову службу), та фізичних осіб – підприємців, котрі обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку першої групи, до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на відповідний місяць (станом на 01.01.2016 року 1378 грн.).

Для фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку другої групи, до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід на рівні двох прожиткових мінімумів, установлених для працездатних осіб (2756 грн.), для фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку третьої групи, трьох прожиткових мінімумів, установлених для працездатних осіб (4134 грн.).

– Хто належить до членів сім’ї пільговика?
–˜ Належать особи, на яких, згідно із законодавчими актами, поширюються пільги:
- дружина, чоловік;
- їх неповнолітні діти (до 18 років);
- неодружені повнолітні діти, визнані інвалідами з дитинства I та II групи або інвалідами I групи;
- непрацездатні батьки;
- особа, яка перебуває під опікою або піклуванням пільговика та проживає разом з ним.
– Які документи необхідно надати до управління соціального захисту населення для отримання пільги та яким чином можна це зробити?
– Щоб отримати пільгу, громадянин повинен подати декларацію про доходи сім’ї пільговика, а також довідки про доходи свої і членів сім’ї (крім довідок про розмір пенсії та соціальної допомоги) за шість місяців, що передують місяцю звернення, або документи, що підтверджують відсутність доходів за такий період.

Для непрацюючих пільговиків, які отримують лише пенсію і соціальні допомоги, право на отримання пільги
розраховується без участі пільговика – автоматично згідно з інформацією, отриманою управлінням соцзахисту від територіального органу Пенсійного фонду України за результатами обміну електронними базами даних. Якщо недостатньо інформації про розмір пенсії чи соціальної допомоги, або вона відсутня (наприклад, пільгова особа отримує її за межами Макарівського району і немає можливості отримати такі відомості), то пільговик, зацікавлений у своєчасному наданні йому пільги, має особисто надати таку інформацію до управління соцзахисту. Згідно із згаданим уже Порядком надання пільг, управління соціального захисту населення (далі – Управління) визначає право пільговика на отримання ним пільги протягом 10 днів після отримання інформації про доходи пільговика та членів його сім’ї. Щомісячно до 25 числа кожного місяця Управління передає організаціям-надавачам послуг списки пільговиків, які мають право на пільги.

Для поновлення інформації про доходи пільговик може надати документи особисто до Управління або через уповноважених осіб, призначених сільськими та селищними радами, яким надіслано всі необхідні списки і роз’яснення. Якщо пільговик вперше стає на облік, звернутись слід особисто. Йому необхідно мати при собі такі документи (оригінали та копії):
– паспорт;
– пільгове посвідчення;
– довідку про склад сім’ї (форма 3);
– ідентифікаційний номер пільговика та членів сім’ї;
– довідки про доходи членів сім’ї за 6 місяців, що передують місяцю звернення; у разі відсутності доходів за цей період – документи, що підтверджують їх відсутність;
– інші документи – за потребою.
В Управлінні необхідно написати заяву та заповнити Декларацію про доходи. Пільговик отримує пільги протягом шести місяців з місяця визначення відповідного права. А по завершенні цього періоду поновлює інформацію про доходи, надає до Управління декларацію і довідки про доходи свої та членів сім’ї пільговика.

– У якому разі може припинитися надання пільги?
– Таку ситуацію може спричинити кілька моментів: – якщо пільговиком приховано або навмисно подано недостовірні дані про доходи будь-кого із членів сім’ї пільговика, що вплинуло на визначення права на пільги, – з місяця, в якому виявлено порушення; – за заявою пільговика – з місяця, що настає за місяцем її подання, якщо інше не обумовлено заявою.

В такому разі, сума пільги, перерахованої (виплаченої) надміру внаслідок свідомого подання пільговиком документів з недостовірними даними, повертається ним на вимогу управління праці та соціального захисту населення. У разі зменшення доходу сім’ї пільговик має право звернутися до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення для визначення права на отримання пільг з місяця звернення.

Також необхідно зауважити, що у зв’язку з підвищенням розміру соціальної податкової пільги у 2016 році до 1930 грн., майже 200 пільговиків, які не мали права на пільги з 1 липня по 31 грудня 2015 року (розмір їх доходу становив від 1710 до 1930 грн.), вже набули такого права на період з 1 січня по 30 червня 2016 року. Сподіваємось, що кількість таких пільговиків і надалі зростатиме.

– А коли так сталося, що пільговик, зареєстрований за однією адресою, фактично проживає в іншому місці, то чи є у нього можливість отримувати пільги?
– Наразі не завжди місце реєстрації та фактичне місце проживання може бути за однією адресою. Щоб отримати своє право на пільги, пільговик має зробити це наступним чином: необхідно знятись з обліку за попереднім місцем (місцем реєстрації), а потім подати заяву про надання пільг за фактичним місцем проживання на розгляд районної комісії з питань призначення субсидій, державної допомоги та пільг.

Таким людям детальнішу інформацію і перелік документів, необхідних для цього, можна отримати в Управлінні за адресою:

смт Макарів, пров. Радянський, 2.

Спілкувалася Тетяна ЯСИНЕЦЬКА.

Додати коментар