ПІДСУМКИ РОБОТИ ЗА 2019 р.

0

Найголовнішим суб’єктом діяльності будь-якої влади є людина з усіма її суспільними проблемами. Саме цій стратегічній меті підпорядкована робота Мотижинської сільської ради. Основою дій сільської ради була і залишається місцева самоврядність. Без цього неможлива ефективна регіональна політика, а відповідно і розвиток громади, інтереси якої представляє сільська рада.

У центрі уваги знаходились і знаходяться питання покращення рівня життя людей села, поліпшення фінансового стану, економічної та соціальної політики в громаді.

СЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Вся діяльність будувалась та будується планово. Головною формою роботи сільської ради була і залишається сесійна діяльність. Торік відбулося 8 пленарних засідань, на яких ухвалено 80 рішень, а також проведено 12 засідань  виконавчого комітету, на яких ухвалено 51 рішення. Це сприяло оперативному розгляду питань, які потребували вирішення виключно на пленарних засіданнях, протягом 2019 року.

ДІЮТЬ ПРОГРАМИ

– Програма заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Мотижинською сільською радою на 2018–2020 роки.

– Програма «Турбота» з поліпшення соціального захисту громадян на 2018–2020 роки в новій редакції.

– Внесено зміни в Програму «Соціально-економічного розвитку села Мотижин на 2016–2020 роки».

На розвиток витрачено:

– до Дня села були придбані та вручені подарунки 41 мешканцю села на суму 15 170 грн;

– виплачено допомоги у сфері соціального захисту у розмірі 113 000 грн наступним категоріям: учасникам бойових
дій – 9 чол. по 1 тис. грн; матеріальна допомога на лікування – 7 чол. по 5 тис. грн і 5 чол. по 3 тис. грн; допомога на поховання – 27 чол. по 2 тис. грн;

– профінансовано проведення робіт з газифікації багатоквартирного будинку на суму 109 262 грн;

– перераховано кошти в сумі 8 700 грн на утримання Трудового архіву Макарівського району;

– перераховано кошти в Управління праці та соціального захисту на оплату послуг зв’язку окремим пільговим категоріям
населення в розмірі 1 000 грн;

27

– проведено ремонт адмінприміщення поштового відділення та заміна покрівлі на суму 721 229 грн.

По благоустрою:

– витрачено на вуличне освітлення 142 507 грн;

– на вивіз твердих побутових відходів 249 000 грн;

– проведено ремонт вуличного освітлення на суму 40 000 грн.

По освіті:
– додатково придбано в дитячий садок холодильник на суму 14 000 грн;

– профінансовано закупівлю та встановлення класних дверей для Мотижинської ЗОШ на суму 116 751 грн.

По культурі:
– профінансовано закупівлю організаційної техніки (проектора) на суму 40 165 грн;

– проведено святкові заходи до Нового року, Міжнародного жіночого дня, Дня села, 8–9 Травня, Дня незалежності, залучено учнівську молодь та народні ансамблі художньої самодіяльності «Дарничанка» і народний аматорський вокальний чоловічий колектив «Козацькі джерела».

ВСТАНОВЛЕНО ЄДИНИЙ ПІДХІД

На виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» в Мотижинській сільській раді встановлений єдиний підхід до підготовки аналізу регуляторного впливу, а також здійснення відстежень результативності регуляторних актів.

Розроблення проектів регуляторних актів та складання аналізу їх впливу здійснюється Мотижинською сільською
радою та проводяться з дотриманням вимог статей 7, 8, 9, 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».

З метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних і юридичних осіб усі проекти регуляторних актів та аналізи
регуляторного впливу оприлюднюються на офіційному сайті Мотижинської сільської ради.

У 2019 році ухвалений регуляторний акт «Про місцеві податки та збори на 2020 рік».

РОЗГЛЯНУТО ПОНАД 240 ЗВЕРНЕНЬ

Представляючи і захищаючи інтереси виборців, сільська рада за звітній період розглянула понад 240 звернень  громадян. Звернень, що надійшли поштою – 2, на особистому прийомі – 134, вирішено позитивно – 238.

Питання, порушені у зверненнях громадян, розглядалися сільським головою та секретарем, а за необхідністі – виносилися на розгляд сесій та виконкомів сільської ради, де ухвалювались відповідні рішення.

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

Загальна кількість населення Мотижинської сільської ради станом на 1 січня 2020 року становить – 983 осіб.

Відповідно до ст. 371 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» і Правил реєстрації місця проживання, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України 2 березня 2016 року № 207 за звітний період:

– зареєструвались за місцем проживання – 25 осіб;

– знялись з реєстрації місця проживання – 4 осіб.

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану в Україні» проводиться реєстрація актових записів цивільного стану з них:

– про народження – 3;

– про смерть – 25;

– про шлюб – 0.

СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД

У сільській раді працює фахівець з соціальної роботи.

На обліку перебуває 7 сімей, які перебувають у складних життєвих умовах, виховується 12 дітей. 1 сім’я, у якій 2 дітей, перебувають під опікою. Фахівцем з соціальної роботи здійснюється постійний соціальний супровід.

ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ

Згідно зі звітом до бюджету Мотижинської сільської ради за 2019 р. по доходах загального фонду при плані 4 088
626,00 грн надійшло 3 934 347,42 грн, що становить 96,2 %, а саме:

– акцизний податок – 24863 грн;

– плата за землю – 1651286,70 грн;

– адміністративні штрафи – 17544 грн;

– єдиний податок – 991900,09 грн;

– податок на нерухоме майно – 25057,70 грн;

– плата за оренду майна – 15518,73 грн;

– державне мито – 1947,99 грн;

– транспортний податок – 6250 грн;

– плата за надання інших адміністративних послуг – 1444,3 грн;

– спец. використання лісових ресурсів – 3334,91 грн;

– субвенція – 1195200 грн.

Заборгованості по виплаті заробітної плати немає.

Залишок коштів по загальному фонду на кінець звітного періоду становить 285239,93 грн.

Залишок коштів по спеціальному фонду, отриманих як плата за послуги, на кінець звітного періоду становить 38337,39 грн.

Залишок коштів по спеціальному фонду, отриманих за іншими джерелами власних надходжень на кінець звітного періоду становить 18602,18 грн.

Залишок інших надходжень спеціального фонду на кінець звітного періоду – 265,18 грн.

Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

Заборгованість по банку «Україна» становить 155 грн і обліковується на позабалансовому рахунку 07 «Списані активи та
зобов’язання».

Ольга СУХЕНКО,
Мотижинська сільська голова.

Додати коментар